Race Name: No Nonsense Winter Cyclocross MV40 Round 2

Race Date: 11/10/2020

Race Time: 13:00

Race Type: Cyclocross

Club Shops | Force GB
Bib First Name Surname Club Category Sex Laps Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Finish Place Overall Place Category Place Sex
51 Robert Wimble Drogon Racing Team MV40 M 6 06:00.1 06:34.6 06:49.6 06:43.3 06:49.7 07:01.8 39:58.9 16 16 16
6 Ian Cliffe Ilkley Cycling Club MV40 M 7 05:33.3 06:05.0 06:12.9 06:13.4 06:32.8 06:28.8 06:29.5 43:35.6 8 8 8
50 Nick Sweeting Shibden Cycling Club MV40 M 6 06:08.7 06:45.1 07:01.1 07:07.7 07:07.7 06:52.5 41:02.8 21 21 21
19 Dave Wilby Ilkley Cycling Club MV40 M 7 06:29.1 06:42.0 06:33.1 06:36.0 06:36.5 06:24.9 06:33.3 45:54.8 15 15 15
59 Paul Grave Albarosa Cycling Club MV40 M 6 07:11.8 07:56.2 07:57.9 08:05.1 08:14.2 07:52.7 47:17.8 40 40 40
2 Dave Powell Horwich CC MV40 M 7 05:22.8 06:08.2 06:02.9 06:06.8 06:06.5 06:07.6 06:09.4 42:04.1 4 4 4
43 Richard Metcalf MV40 M 6 06:57.0 07:50.2 08:09.8 08:04.9 08:25.4 08:22.7 47:49.9 42 42 42
61 Gary Spencer Shibden Cycling Club MV40 M 6 05:57.2 06:50.9 07:07.9 07:03.6 07:15.5 07:11.6 41:26.7 24 24 24
11 Philip Hinchliffe Holmfirth Cycling Club MV40 M 7 05:31.1 06:25.9 06:30.7 06:25.5 06:30.6 06:33.4 06:37.2 44:34.5 9 9 9
20 Ross Litherland Horwich CC MV40 M 7 06:16.1 06:37.6 06:46.0 06:41.3 06:34.4 06:22.6 06:25.5 45:43.5 12 12 12
58 Simon Diggins North Lancashire RC MV40 M 5 07:05.8 09:52.7 09:51.7 08:28.5 08:33.2 43:51.8 48 48 48
62 Robert Thackray MV40 M 7 05:09.1 06:01.3 05:59.9 06:02.9 05:59.5 05:59.6 06:02.6 41:15.1 3 3 3
16 Richard Dobson Geared Up & CN Cycles RT MV40 M 6 06:01.2 06:45.9 07:02.6 07:09.2 07:20.3 06:59.4 41:18.6 23 23 23
22 James Oldroyd Calder Clarion CC MV40 M 7 06:02.0 06:36.5 06:37.5 06:36.0 06:40.0 06:44.9 06:33.5 45:50.3 14 14 14
42 Darren Goodwin Drighlington BC MV40 M 4 08:38.4 10:38.3 12:01.9 11:24.0 42:42.6 52 52 52
47 Mark Rooney Shibden Cycling Club MV40 M 6 06:14.2 07:08.0 07:15.2 07:24.3 07:14.3 07:03.5 42:19.5 29 29 29
40 James Corden MV40 M 6 06:40.9 07:11.9 07:11.0 07:05.9 07:11.3 07:07.6 42:28.5 30 30 30
38 Lee Wild Harworth & District CC MV40 M 5 07:09.1 08:12.4 08:31.6 08:36.9 08:24.7 40:54.6 45 45 45
15 Christian Nightingale Nottingham Clarion CC MV40 M 6 06:34.6 06:34.6 07:18.8 07:23.5 07:12.0 06:56.6 42:00.0 27 27 27
60 Garry Cockroft Shibden Cycling Club MV40 M 6 06:25.9 07:45.2 08:04.3 08:20.2 08:22.0 10:57.1 49:54.4 43 43 43
26 Adrian Dalgleish Lune Racing Cycling Club MV40 M 6 06:04.5 06:40.8 06:54.1 07:01.7 07:09.9 07:07.3 40:58.1 20 20 20
37 Steven Sherwen North Cheshire Clarion MV40 M 6 06:49.3 07:39.9 07:46.2 07:53.7 07:56.5 07:50.7 45:56.4 38 38 38
52 Mark Walsh MV40 M 6 07:14.7 07:43.8 08:19.1 08:07.3 07:48.5 08:09.3 47:22.5 41 41 41
36 Matthew Cook Calder Clarion CC MV40 M 6 06:47.8 07:45.5 07:44.2 07:44.2 08:00.9 08:02.6 46:05.1 39 39 39
32 Adam Pridmore East Bradford CC MV40 M 6 06:31.5 07:19.1 07:12.0 07:39.0 07:29.7 07:09.9 43:21.2 33 33 33
45 Daniel Varley MV40 M 6 05:56.0 06:45.5 06:54.8 07:03.0 07:00.5 06:43.8 40:23.4 17 17 17
24 Paul Milsom MV40 M 6 06:09.2 07:06.5 07:20.0 07:23.7 07:08.5 07:03.2 42:11.1 28 28 28
39 Liam Rees Ilkley Cycling Club MV40 M 5 07:45.7 09:35.2 09:39.9 09:21.1 10:02.2 46:24.2 50 50 50
23 Russell Gordon Holmfirth Cycling Club MV40 M 6 06:30.4 06:58.2 07:10.6 07:04.2 07:00.2 07:04.6 41:48.2 26 26 26
44 Dave Johnston PH-MAS/Paul Milnes Cycles MV40 M 6 06:27.7 07:06.8 07:19.3 07:19.3 08:31.4 08:35.0 45:19.3 37 37 37
65 Steven Butts Ilkley Cycling Club MV40 M 5 06:50.8 07:39.8 08:19.3 08:31.2 12:32.3 43:53.3 49 49 49
48 Thomas Randall MV40 M 7 05:28.7 06:19.8 06:34.9 06:31.3 06:54.0 06:52.9 06:52.9 45:34.3 11 11 11
41 Chris Breedon MV40 M 6 06:01.6 06:59.7 06:50.3 06:55.1 06:56.1 06:45.5 40:28.3 19 19 19
18 Alastair Murray MV40 M 5 07:16.2 08:00.5 08:16.8 08:30.1 08:30.1 40:33.7 44 44 44
8 David Grindley North Cheshire Clarion MV40 M 7 05:28.7 06:40.1 06:33.0 06:22.3 06:20.5 06:57.8 06:54.6 45:16.9 10 10 10
34 Nick Leigh Horwich CC MV40 M 1 06:44.4 DNF 100 100 100
67 Lee Greenwood Shibden Cycling Club MV40 M 6 07:09.2 06:52.4 07:12.2 07:01.7 07:14.7 07:10.7 42:40.8 32 32 32
57 Graham Veal Weaver Valley CC MV40 M 5 07:17.3 07:53.8 08:52.2 08:43.4 08:51.1 41:37.8 47 47 47
64 Morgan Makin MV40 M 6 06:22.2 07:02.2 07:45.0 07:45.0 08:26.6 07:32.7 44:53.8 36 36 36
54 Nicholas Pilling Hope Factory Racing MV40 M 6 06:12.4 07:01.5 07:15.1 07:16.5 07:28.0 07:18.0 42:31.3 31 31 31
63 Neil Wilcock Drighlington BC MV40 M 4 08:33.4 10:14.2 12:59.6 10:16.6 42:03.7 51 51 51
66 James Sharp Rapha Cycling Club MV40 M 7 05:46.0 06:07.1 06:06.5 06:05.2 06:02.6 06:13.3 05:58.0 42:18.6 6 6 6
7 Chris Thomas North Cheshire Clarion MV40 M 7 05:24.0 05:57.2 06:03.8 06:18.9 06:29.3 06:33.0 06:27.1 43:13.2 7 7 7
53 Mark Pottinger MV40 M 6 06:47.2 07:19.2 07:10.8 07:25.0 07:30.2 07:12.3 43:24.6 34 34 34
5 Philip Simcock Team JMC MV40 M 7 05:18.2 06:04.5 06:04.8 06:10.9 06:06.4 06:16.1 06:13.8 42:14.6 5 5 5
27 Mathew Livesey MV40 M 6 06:03.8 06:48.9 06:53.3 06:59.4 07:15.4 07:09.6 41:10.2 22 22 22
10 Nick Taylor Red Rose Olympic CC MV40 M 7 05:56.7 06:38.2 06:40.6 06:35.1 06:42.1 06:42.1 06:33.9 45:48.6 13 13 13
14 Robert Jebb Hope Factory Racing MV40 M 7 05:12.1 05:39.6 05:38.9 05:33.7 05:41.8 05:48.8 05:58.0 39:32.9 2 2 2
56 Andy Collis MV40 M 6 06:10.7 06:31.9 06:40.8 06:47.0 07:11.4 07:05.2 40:26.9 18 18 18
29 Neil Upton MV40 M 6 06:13.6 07:02.8 07:02.8 07:09.2 07:11.0 07:00.5 41:39.9 25 25 25
1 Ian Taylor Shibden Cycling Club MV40 M 7 05:02.1 05:41.5 05:47.8 05:35.0 05:48.9 05:47.4 05:43.8 39:26.3 1 1 1
9 Lee Brown Holmfirth Cycling Club MV40 M 6 06:43.5 07:18.1 07:23.2 07:39.6 07:36.0 07:34.4 44:14.7 35 35 35
33 Mark Saxton Huddersfield RC MV40 M 5 06:45.3 07:55.8 08:14.5 09:55.9 08:21.6 41:13.1 46 46 46